Taşıt / Müşteri Tanıma Sistemleri, gelişen teknolojinin iş ve çalışma hayatına kattığı ticari işletmelerin de bu doğrultuda akaryakıt alımlarında kullandıkları bir otomasyon ve muhasebe alt yapısıdır.  1996‘dan beridir Türkiye’de kullanılmakta olan sistem gerçekte bir askeri teknoloji ürünüdür.

Bu teknoloji, sınır boylarında toprağa gömülen ancak zamanla yerleri unutulan kara mayınlarının üzerine gelen kara taşıtlarının  dost ya da düşman kuvveti olup olmadığını tanıyarak anlaması ve bu doğrultuda patlaması ya da patlamaması seçimi doğrultusunda geliştirilmiştir. Sistemin çalışma esası mayın ve kara taşıtı üzerlerinde bulunan basit alıcı / vericiler vasıtasıyla ve radyo frekansıyla haberleşmesi üzerine kurulmuştur. Özü biz beylerin askerde nöbet tutarken aşina olduğu parola – işaret çapraz kontrolüdür. Kara taşıtından yayılan radyo frekansı mayın tarafından tanınırsa patlama gerçekleşmez.

Askeri alanda geliştirilen bu teknolojiden ticari hayatta da yararlanılması fikrini dünyada taşıt / müşteri tanıma sistemlerini kullanan 2. Ülke olan ülkemiz bu alanda büyük bir pazar oluşmasına ve sektörün gelişimine öncülük etmiştir.  Birçok Avrupa ülkesinde hala basit taşınabilir kartlar kullanılırken ülkemizde bu teknolojinin bu denli gelişmesi elbette sevindiricidir.